Servis a montáž kotlů

Roční prohlídka Vašeho kotle

K zajištění bezporuchového provozu, zachování účinnosti plynového zařízení, nezkracování jeho životnosti a zejména i k naplnění zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) se doporučuje provádět pravidelné prohlídky plynového zařízení i po záruční době.

Doporučujeme uzavřít mezi zákazníkem a výrobcem autorizovanou servisní firmou smlouvu k provádění těchto prohlídek. Prohlídky si objednává a hradí uživatel výrobku. Ceny za provedení prohlídky výrobku jsou smluvní.

Pro Vaší kontrolu by měly být provedeny autorizoným servisním technikem následující úkony.