Revize tlakových nádob

Tlakové nádoby stabilní jsou zařízení, která v uzavřeném prostoru obsahují stlačenou látku. Touto látkou může být nejen vzduch nebo pára, ale také jiné nebezpečné látky. Médium obsahuje energii, která je obvykle využívaná k vykonávání práce.

Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů tlakových zařízení vyplývající z vyhlášky ČUBP č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující ČSN 690012. s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů. .

Provádíme revize tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012:

výchozí revize před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS do 14 dnů po uvedení do provozu
provozní revize TNS 1 x za rok
vnitřní revize TNS 1 x za 5 let
zkouška těsnosti TNS po otevření tlakového celku
tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let
přezkoušení obsluhy TNS 1 x za 3 roky

 Ceník revizí

Objem tlakové nádoby
Výchozí
revize
(Kč)
Provozní
revize
(Kč)
Vnitřní
revize
(Kč)
Zkouška
těsnosti
(Kč)
Tlaková
zkouška
(Kč)
do 200 L 530 430 450 500 650
200 ÷ 800 L 780 650 680 720 920
800 ÷ 1500 L 810 680 710 840 1090
1500 ÷ 5000 L 920 790 820 980 1180
nad 5000 L 1150 1020 1060 1090 1370
Máte-li zájem o naše služby neváhejte nás kontaktovat přes poptávkový formulář nebo na telefonu (+420) 602 555 955.