Revize plynu VÝCHOZÍ

Základní revize před uvedením nového plynospotřebiče do provozu.

Základní (výchozí) revize plynu – revize odběrného plynového zařízení (rozvod plynu, sporák, karma, topidlo, kotel) před uvedením do provozu.

V rámci této služby (provedení revize plynu) Vám naši revizní technici provedou tyto činnosti související s revizí Vašeho rozvodu plynu a spotřebičů:

– Tlakovou zkoušku – zkoušku pevnosti a těsnosti odběrného plynového zařízení.

– kontrolu rozvodu plynu (dle TPG 704 01)

– kontrola připojení spotřebiče

– kontrolu všech písemných podkladů pro rozvod plynu a plynospotřebiče

– vystavení protokolu s výsledky TLAKOVÉ ZKOUŠKY

– vystavení protokolu s výsledky VÝCHOZÍ REVIZE

UPOZORNĚNÍ:

DLE ZÁKONA Č. 458/200 Sb. §62 odst.4, písm. B) JSTE POVINEN UDRŽOVAT PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ V TAKOVÉM STAVU, ABY SE NESTALO PŘÍČINOU OHROŽENÍ ŽIVOTA, ZDRAVÍ, ČI MAJETKU OSOB A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY TUTO BEZ ZBYTEČNÉHOODKLADU ODSTRANIT !!!

Spuštění nového plynospotřebiče do provozu (i po rekonstrukci) musí být na základě VÝCHOZÍ REVIZE !!! V OPAČNÉM PŘÍPADĚ PORUŠUJETE ZÁKON !!!

Máte-li zájem o naše služby neváhejte nás kontaktovat přes poptávkový formulář nebo na telefonu (+420) 602 555 955.