Požární ochrana

Revize požárních klapek a revize požárních ucpávek

Protipožární klapka je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu. Je vyrobena z nehořlavého materiálu a zabezpečuje požární odolnost.
Požární ucpávky zamezují šíření ohně i kouře a omezují tak možné vzniklé škody při případném požáru na minimum. Ucpávky vyplňují především kabelové, stropní a jiné prostupy a spáry v budovách a stavebních i výrobních komplexech.

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 – §6 , §7 a §10 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Na závěr revizí je vždy vystaven doklad o kontrole provozuschopnosti.

Pracovníci naší firmy jsou vyškoleni pro práci s materiály firmy HILTI, MANDÍK.
Provádíme tuto kontrolu dle platných předpisů a vystavíme Vám příslušnou revizní zprávu.

Máte-li zájem o požární ochranu či revize neváhejte nás kontaktovat přes poptávkový formulář nebo na telefonu (+420) 602 555 955.