Klimatizace

Výběr typu klimatizace podle využití

Při výběru konkrétního typu klimatizace záleží mimo jiné i na druhu a účelu místností, které chceme klimatizovat – zda se jedná o obytné místnosti nebo prostory pro shromažďování většího počtu lidí (kina, divadla, sály, hotely, banky…) nebo průmyslové prostory či jiné speciální prostory (lázně, nemocnice, prostory s výpočetní technikou aj.) se speciálními požadavky např. na vlhkost, udržení konkrétní teploty, potřebu vysoké kvality vzduchu či jiné speciální mikroklimatické požadavky.

Většina domácích klimatizačních zařízení tvoří tzv. splitové jednotky (monosplitové). Každá splitová jednotka se skládá z jedné jednotky venkovní a jedné jednotky vnitřní. Vzájemně jsou tyto dvě jednotky propojeny tepelně izolovanými trubkami pro přívod a odvod chladiva. Dále jsou opatřeny elektrickým kabelem a trubkou pro odvod kondenzátu z vnitřní jednotky. (Každý typ jednotky můžeme ještě rozdělit z hlediska výkonu – nejméně výkonné jednotky dosahují kolem 2kW, nejvýkonnější jednotky dosahují kolem 10 kW). Venkovní jednotka se umísťuje za venkovní stěnu objektu, pokud možno co nejblíže, na venkovních stěnách, na balkónech nebo na střeše.

Vnitřní jednotka může být umístěna v místnosti různými způsoby. Můžeme rozlišit tyto základní typy vnitřních jednotek:

  • Nástěnná klimatizační jednotka – se instaluje na stěnu místnosti, takže nám nezabírá místo, je nejrozšířenějším typem klimatizací, vhodná především pro obytné prostory, ale lze ji použít také do kanceláří či hotelů, ovládá se pohodlně dálkovým ovladačem a různé designové moderní provedení může i podstatně vylepšit vzhled místnosti,

  • Parapetní klimatizační jednotka – instaluje se obvykle pod okno nad podlahu (jednotka je určena pro malé pokoje, kanceláře, restaurace a menší komerční prostory),

  • Podstropní a konvertibilní klimatizační jednotka – tuto jednotku můžete nainstalovat pod strop (šetří užitnou plochu místnosti) nebo na stěnu těsně nad podlahou,

  • Kazetová klimatizační jednotka – se instaluje v místnosti pod strop, do podhledu, obvykle se kazetové jednotky používají pro komerční potřeby (často je uvidíte v restauracích, hotelech, kancelářích a konferenčních místnostech), jednotka má čtyři výfukové lamely, které zajišťují proudění vzduchu do všech stran, což umožňuje rovnoměrné a prostorové chlazení,
  • Kanálová klimatizační jednotka – je skrytá ve stropě, tudíž vhodná pro instalaci tam, kde je vyžadována sdružená nebo individuální klimatizace pro budovy s mnoha místnostmi nebo halami (např. je vhodná pro restaurace, koncertní sály a hotely), instalace není omezena umístěním svítidel ani uspořádáním místnosti, vzduch je po objektu rozváděn vzduchotechnickými rozvody, v místnosti je vidět pouze mřížka kryjící otvory pro tyto rozvody,
  • Sloupová klimatizační jednotka – je vhodná pro instalaci do větších místností, např. do kanceláře, zasedací místnosti nebo do archivu.

Splitové klimatizace můžeme využít pro klimatizování jedné místnosti, to znamená, že obvykle nám vystačí pro klimatizování menší místnosti pouze jedna jednotka vnitřní a jedna jednotka venkovní.

Existuje však i nabídka klimatizací typu synchro – v tomto případě jsou na jednu venkovní jednotku napojeny 2, 3 nebo 4 vnitřní klimatizační jednotky a to stejného typu (kazetové nebo konvertibilní či kanálové). Tyto jednotky v zapojení synchro nelze ovládat individuálně, vždy pouze jako celek, všechny jednotky pracují ve stejném režimu (chlazení, topení) a mohou dosáhnout výkonu až cca. 17 kW. Systém je vhodný pro velké prostory (sklady, kanceláře atd.) nebo pro místnosti rozmanitých tvarů.

Pokud potřebujeme klimatizovat místnosti pro větší počet lidí, více místností, celý byt či celé domy, využijeme klimatizace multisplitové. (Např. klimatizace značky LG nabízejí tři typy multi systémů: Multi M, Multi F a Multi FDX, první systém je určen pro vnitřní nástěnné klimatizační jednotky a je neinvertní, další dva systémy jsou invertorového typu, přičemž systém Multi FDX obsahuje navíc distributory.) Multi split systémy představují řešení, které umožňuje provoz jednotlivých vnitřních klimatizačních jednotek samostatně s odděleným ovládáním teploty a otáček. Společnost LG nabízí pro multi split systém širokou řadu vnitřních klimatizačních jednotek (nástěnné, nástěnné Art Cool, kazetové, kanálové i podstropní).

Klimatizační zařízení může být výjimečně i pouze v jedné skříni. V tom případě je část klimatizační jednotky s kondenzátorem vysunuta do venkovního prostředí a druhá část jednotky (část s výparníkem) zasahuje do klimatizované místnosti. Tento nejstarší typ klimatizací, používaný spíše v teplých a tropických částech naší planety, je označován jako okenní klimatizace. U nás se používá málo, zejména v hotelech, halách, dílnách a průmyslových objektech.

Pokud hledáme pouze dočasné řešení, např. místnost jsme si pouze pronajali či z jiného důvodu nemůžeme do budovy stavebně zasahovat, můžeme využít klimatizace mobilní. Přenosné či pojízdné mobilní jednotky se dají podle potřeby přesunout do místnosti, kterou právě užíváme. Jsou levné, ale přece jen se jedná vždy o určité provizorní řešení, jsou méně výkonné a k odvodu tepla z kondenzátoru potřebují hadici většího průměru, která se ven vyvádí otvorem ve zdi nebo oknem, což nepřispívá k pěknému vzhledu interiéru. Obvykle se používají jen k chlazení v horkých letních dnech a mimo toto období se uloží do komory či garáže.

Na závěr se ještě zmíníme o klimatizačních systémech MULTI V, které jsou určeny především pro klimatizování velkých budov (např. obchodů, kanceláří a vysokopodlažních budov). Zde může být napojen velký počet vnitřních jednotek (např. až 64 vnitřních jednotek různého typu – nástěnné, kazetové, kanálové, konvertibilní) a může být využito větší délky potrubí i možnosti většího převýšení a centrálního řízení. Tyto systémy již bývají cenově náročnější i složitější z hlediska jejich projektování.

Ať se již rozhodneme pro jakýkoliv typ klimatizační jednotky či systém, malý či velký, vždy se poradíme nejdříve s projektanty. Ti nám vypočtou (podle plánů budovy, bytu…) odpovídající tepelnou zátěž pro jednotlivé místnosti a pak navrhnou co nejefektivnější způsoby řešení vhodné pro klimatizování celých našich prostor. Někdy se podaří nalézt pro specifické požadavky pouze jedno řešení, jindy mohou nabídnout řešení několik.

Máte-li zájem o montáž nebo servis klimatizace neváhejte nás kontaktovat přes poptávkový formulář nebo na telefonu (+420) 602 555 955.